begin               logopedie              beeldende vormgeving         boekbinden         

 

Communicatie met anderstaligen

2. Communicatie met anderstaligen

a. De anderstalige die het Nederlands spreekt

Nederlands spreken is moeilijk. Er worden veel uitspraakfouten gemaakt door anderstali­gen die het Nederlands spreken. Nog steeds als ze reeds jaren in Nederland wonen. Vooral het vervan­gen van klinkers door andere klinkers kan de communicatie bemoeilij­ken.

Veel voorkomende vergissingen met betrekking tot de klinkers zijn bijvoorbeeld -i- wordt ie ('vis' wordt uitgesproken als 'vies'), -aa- wordt -a- ('taal' wordt 'tal'), -ui' wordt 'au' ('huis' wordt 'haus'). Bij de medeklinkers wordt de -g- vaak vervangen door een -h- of helemaal weggelaten (‘gaan’ wordt bijvoorbeeld ‘haan’ of ‘aan’).

Buiten de uitspraakfouten worden soms veel grammaticale fouten gemaakt. En het woordje 'het' in bijvoorbeeld 'het is mooi weer' wordt weggelaten.

b. Het Nederlands taalgebruik van de Nederlander tegen de anderstalige

Enkele tegenstellingen in relatie tot het taalgebruik. Wat heeft in welke situatie de voorkeur?

- gemakkelijk - moeilijk  *  veel - weinig woorden *  lange - korte zinnen * snel - langzaam spreken * pauzes inlassen - aan een stuk door praten *  intonatie (melodie in de stem) - monotoon (op eenzelfde toon, saai) * wel of geen kindertaal * kernwoorden - telegramstijl * herhalen: dezelfde woorden -  juist andere woorden * veel - weinig informatie aanbieden  

Twee richtingen: - luisteraar - spreker - spreker - luisteraar

Non-verbaal (zonder woorden)

schriftelijk * tekenen * inschakelen van de zintuigen: zien - horen - proeven - ruiken - voelen- de tast: bijvoorbeeld de temperatuur van de kamer wanneer je binnenkomt

Présymbolisch en symbolisch (zie wat is communicatie)

De psychologische factor in de communicatie

- aanvoelen van sfeer: bijvoorbeeld je vraagt naar dingen die ze gedaan hebben in het asielzoekerscentrum. Een kastdeur wordt opengetrokken en de hele familie is plotseling aan het vertellen

- belangstelling wederzijds

- vertrouwen: moet groeien wederzijds

- verleden: empathie

- land van herkomst: was er oorlog of niet of hongersnood

- reacties van de luisteraar: blijkt hieruit dat begrepen is wat werd gezegd

- kruis van Yung:- denken - voelen - waarnemen - intuïtie; een voorbeeld: de persoon knikt dat hij het heeft begrepen maar hij heeft je de hele tijd apathisch aangekeken. Je intuïtie zegt je dat hij het niet heeft begrepen. Hoe reageer je hierop?

- het karakter: ondernemend of juist niet * optimistisch - pessimistisch * haastig - geduldig * irritatie - verdraagzaamheid * zelfstandig - onzelfstandig  

Kun je dit observeren?

Wat kun je ermee doen?

Een voorbeeld: Mevrouw B. heeft is het asielzoekerscentrum reeds zoveel spullen verzameld dat een busje nodig is het te vervoeren. Wat vind je daarvan?

De invloed van de emotie. Enkele emoties zijn: vreugde, verdriet, wantrouwen, angst, kwaadheid, afgunst. Welke emotie zou een rol kunnen spelen? In welke hoedanigheid?

Hoe zou het van invloed kunnen zijn op de communicatie?

Meer weten? Ga dan naar

1. Wat is communicatie?

2. Communicatie met anderstaligen

3. Wanneer vindt communicatie plaats

4. Workshop: enkele ideeën

5. Hoe verbeter je de communicatie  

 

copyright  maevdh                               het laatst bijgewerkt  09-09-2010 12:00
in 2010 draag ik de site op aan mijn kleinkinderen Karlijn Frederique Clemens en Syb

schrijf je reactie in het gastenboek

http://www.aa-nederland.nl/alanon.htm
aan de informatie op deze website wordt met zorg gewerkt. de informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies. het is niet de bedoeling aan de hand van de informatie zelf diagnoses te stellen. raadpleeg een arts of andere deskundige. de auteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van letsel of schade dan ook, voorkomend uit gebruik of misbruik van de informatie op deze website.