begin               logopedie              beeldende vormgeving         boekbinden         

Externe invloeden
op de praktijkvoering

een vrijgevestigde  
Logopediepraktijk in een buitengebied

Een evaluatieonderzoek
1983-1998

Auteur en onderzoeker: M.A.E. van der Heijden
Alle rechten voorbehouden
Maart 1999

dit onderzoek heeft de primeur van publicatie op internet. de periode volgend op 1998 zal bij het onderzoek worden betrokken. ik dank mijn neef Geert Jan van der Heijden voor zijn opbouwende kritiek. met betrekking tot de in het onderzoek geciteerde documenten, voor zover niet gepubliceerd op het web: deze liggen ter inzage bij de auteur en kunnen bij afspraak worden ingezien.

 

 

Inhoud
Samenvatting
Inleiding 
Hypothese 
Methode van onderzoek
          proefpersonen
          materiaal
          algemeen ontwerp
          procedure
          controlemaatregelen
          dataverzameling
Resultaten
kwalitatieve ordening
  
              
Toelichting
                Externe invloeden/factoren

kwantitatieve ordening
  
                Stoornissen
            Betrouwbaarheid
             Documenten

            Validiteit
Toetsing 
        
Toelichting

 

publicatie van
Toetsing factoren

de volgende factoren zijn gepubliceerd. toets op een link. geen link: publicatie volgt.

Externe invloeden/factoren mogelijk van invloed op aantal aanmeldingen

 

a .Factor aD
Datum          Invloed/factor
010991         a. Op 1 september 1991 vestigt collega T. zich in To

b.Factor b  
010392         b. Maart 1992 verspreidt een basisschool in Ge een nieuwsbrief onder alle 250 leer­lin­gen met het advies aan de ouders naar een collega in Be te gaan voor therapie (D27).

c.Factor c  
010193         c. Vestigingsbeleid: met ingang van 1 januari 1993 mag een logopedist slechts wanneer zij in het bezit is van een contract met ten minste een ziekenfonds ziekenfondsverzekerden behandelen.

d.Factor d  
010895         d. Augustus 1995 worden twee grote scholen (samen 500 leerlin­gen) in Ge samengevoegd.

e.Factor e  
010789         e. Opheffing Schoollogopedische dienst O-B (D31)

f.Factor f
010989         f. Aanstelling schoollogopediste gemeente Rw (D33)

g.Factor g
010989         g. Aanstelling schoollogopediste gemeente Be (D32)

h.Factor h  
010390         h. Aanstelling schoollogopediste gemeente Ge (D31)  

i.Factor i
010590         i. Uitbreiding praktijk Hu    

j.Factor j
010193         j. Wisseling schoollogopediste gemeente Ge (D31)  

k.Factor k
010997         k. Wisseling schoollogopediste gemeente R­w (D33)

Discussie het zal een eenzame discussie worden zonder reacties

Conclusie zonder deze ervaringen was ik niet die ik ben.

Literatuur  

Proloog: 1998- heden

 

 

 

copyright  maevdh                               het laatst bijgewerkt  09-09-2010 12:00
in 2010 draag ik de site op aan mijn kleinkinderen Karlijn Frederique Clemens en Syb

schrijf je reactie in het gastenboek

http://www.aa-nederland.nl/alanon.htm
aan de informatie op deze website wordt met zorg gewerkt. de informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies. het is niet de bedoeling aan de hand van de informatie zelf diagnoses te stellen. raadpleeg een arts of andere deskundige. de auteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van letsel of schade dan ook, voorkomend uit gebruik of misbruik van de informatie op deze website.