begin               logopedie              beeldende vormgeving         boekbinden         

verklarende woordenlijst

leeftijdscategorieën

Voor wat betreft de leeftijden is gekozen voor de volgende ordening:

categorie 1: leeftijd 0 tot 4 jaar, uitgaande van leeftijd in maanden: 0 tot en met 48.

Deze categorie betreft de kinderen die nog niet de basisschool bezoeken.

categorie 2: leeftijd 4 tot 6;6 jaar, uitgaande van leeftijd in maanden: 49 tot en met 78.

Deze categorie betreft de kinderen die op de basisschool nog geen deel nemen aan het lees- en schrijfonderwijs. Voor de meeste kinderen in deze leeftijd geldt dat ze bij gesignaleerde spraak­taalproblemen door de leerkracht worden gescreend door de schoollogopediste of dat standaard in groep twee een logopedisch screeningonderzoek wordt afgenomen door de schoollogopediste.

categorie 3: leeftijd 6;6 tot 13 jaar, uitgaande van leeftijd in maanden: 79 tot en met 156.

Deze categorie betreft de kinderen vanaf groep drie tot en met groep acht van de basisschool. Als zich op deze leeftijd spraak- en/of taalproblemen voordoen is het op speciaal verzoek van de leerkracht dat het betreffende kind gescreend wordt door de schoollogopediste.

categorie 4: leeftijd 13 tot 21 jaar, uitgaande van leeftijd in maanden: 157 tot en met 252.

Deze categorie betreft personen die zich in de puberteit bevinden en jong volwassenen.

categorie 5: leeftijd 21 tot 40 jaar, uitgaande van leeftijd in maanden: 253 tot en met 480.

Deze categorie betreft personen die zich bevinden in de bloei van hun leven.

categorie 6: leeftijd 40 tot 65 jaar, uitgaande van leeftijd in maanden: 481 tot en met 780.

Deze categorie betreft personen gedurende welke leeftijdsperiode wel 'de overgang' wordt genoemd.

categorie 7: leeftijd 65 en ouder, uitgaande van leeftijd in maanden: 781 tot en met onbe­paald.

Deze categorie betreft personen vanaf de pensioengerechtigde leeftijd.

logopediepraktijk van jaar tot jaar

 

copyright  maevdh                               het laatst bijgewerkt  09-09-2010 12:00
in 2010 draag ik de site op aan mijn kleinkinderen Karlijn Frederique Clemens en Syb

schrijf je reactie in het gastenboek

http://www.aa-nederland.nl/alanon.htm
aan de informatie op deze website wordt met zorg gewerkt. de informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies. het is niet de bedoeling aan de hand van de informatie zelf diagnoses te stellen. raadpleeg een arts of andere deskundige. de auteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van letsel of schade dan ook, voorkomend uit gebruik of misbruik van de informatie op deze website.