begin               logopedie              beeldende vormgeving         boekbinden         

wie    wat    waar

Marianne van der Heijden, logopedie beeldende vormgeving, Dries 19, 6691 AA GENDT.     Tel: 0481-424245.

info@logopediebeeldendevormgeving.eu

Scholing en Bijscholing

Theorie

 

1964 -1970: HBS (Hogere Burger School)

1970- 1971: HIPB (Hoger Instituut voor Paramedische Beroepen) Gent, België 1972 -1975: Opleiding tot logopedist, Nijmegen.  Examenwerkstuk: Gedragstherapie.

1972- 1973: Opleiding tot ‘Akoepedist’, Nijmegen.

1974 Stemcursus Svend Smith.. Docent: Mevr. R. van Ravenstein-van Schie, Rotterdam.

1976 Cursus voor senso-motorische therapie. Le Bon Depart. Utrecht.

1986 (mei) Cursus Myo-functionele therapie mondmotoriek (Engelstalig). Docent: Mrs. Mary-Ann Bolten, Utrecht.

1986 (juni):Cursus Afasie en Linguistiek. Docent E.Visch, Rotterdam.

1986 (juni): Webster Therapie (Engelstalig): PFSP -Precision Fluency Shaping Program. Stottertherapie, Nijmegen.

1988 (juni): Methoden van onderzoek (cursus), Amsterdam.

1990 (mei): Stemcursus (franstalig), ‘Les yeux ouverts’, Parijs, Frankrijk door Dr. F. Le Huche.

1990 (juni): Cursus stottertherapie ‘Sur Ie Bégaiement’ (franstalig), Parijs, Frankrijk, door Dr. Le Huche.

1990 - 1991: Eerste jaar Psychologie KUN, Nijmegen.

 September 1991-februari. 1991 (aug-sept): deelname driedaagse ‘Internationale Conferentie over Stotteren, Therapie bij stotteren is vernieuwen’, Saulx les Chartreux, Frankrijk.

1992 (mei-juni): ‘Tropencursus voor paramedici’, Tropeninstituut, Amsterdam.

1999: Cursus LIS-registratie. Nijmegen

2000: Cursus Feldenkreis, door Larry Goldfarb. Driebergen. Organisatie Nederlands Paramedisch Instituut (NPI).

2001: Cursus risicofactoren kleuters; signaleren en begeleiden van kleuters met risicofactoren voor lees- en spellingproblemen. Ede. Organisatie GGD West-Veluwe Vallei.

2002: Cursus Evidence based handelen voor logopedisten, een introductie, door Joost de Beer en Hanneke Kalf. Amsterdam.

2002: Cursus Jin Shin Do Acupressuur, introductie, door Wilma van Spijker. Amsterdam.

2003: Wiskunde A1, James Boswell instituut, Universiteit Utrecht. Eerste deeltentamen voldoende, tweede deeltentamen onvoldoende.

 

Scholing en Bijscholing Praktijk (stages)

Cathérine Bancel logopediste

1990 Januari en februari: Stage bij Mme Cathérine Bancel, logopediste, werkzaam in de ziekenhuizen ‘Gonesse’, ‘St. Louis’ en ‘Tenon’, Parijs, Frankrijk. Gepraktiseerd werd de methode ‘Les yeux ouverts’, een stemtherapie ontwikkeld door Dr. F. Le Huche, foniater aldaar, de ‘Injectiemethode’ van mevr. Molenaar-Bijl en spreektechniek na plaatsen boordenknoopje.

1990 Januari en februari: Stage bij Dr. François Le Huche, foniater, in ‘Institut Arthur Verne’, Parijs, Frankrijk.
1992: Stage betreffende onderzoek bij stotteraars onder supervisie van Dr. W. Hulstijn, KUN, Nijmegen

1998: Driedaagse stage bij Mme Cathérine Bancel, logopediste in ziekenhuis ‘Gonesse’ en ‘St. Louis’, Parijs, Frankrijk. Gepraktiseerd werd de methode ‘Les yeux ouverts’, een stemtherapie ontwikkeld door Dr. F. Le Huche, foniater aldaar, de ‘Injectiemethode’ van mevr. Molenaar-Bijl en spreektechniek na plaatsen boordenknoopje en de methode ‘Feldenkreis’.

 

Werkervaring

Als logopedist werkzaam (geweest)

 

1971 - 1972: Observatie-instituut voor zwakzinnigen ‘De Hondsberg’, Oisterwijk.

1976 - 1978: School voor slechthorende en spraakgebrekkigen ‘Martinus van Beek’, Nijmegen.

1976-1992: Stageplaats studenten opleiding tot logopedist.

1979 -1985: Schoollogopedist district Over-Betuwe, Bemmel.

1983 : Vrijgevestigd logopedist. Praktijk te Gendt en Herwen.

1997: Waarneming logopedische praktijk mevrouw J. Jakobsen, Vlissingen, twee dagen per week, gedurende een periode van drie maanden.

1998: Waarneming in de logopedie praktijk van J. Jakobsen, Vlissingen -twee dagen per week, gedurende een periode van vijf maanden.

2001: Waarneming in de logopedische praktijk van M. Hartmann, Wageningen -twee dagen per week, gedurende een periode van vijf maanden.

2002: Waarneming in de logopedische praktijk van J. Kocken, Arnhem -een dag per week, met ingang van 1 april 2002 tot en met maart 2003

 

Werkervaring

Als beeldend vormgever

1991 – 2004: Deelname expositie (Amateur) kunstenaarsvereniging ‘Gendt Verbeeldt’, jaarlijks juni tijdens Kersenfeest, Gendt.

1992: deelname groepsexpositie kasteel doornenburg, doornenburg

1998: solo-expositie kijkruit Gendt

2003 november – 2004 februari: solo Tentoonstelling in tandartspraktijk, Herwen

2004 juli – augustus: solo-tentoonstelling ‘Over de  grenzen’, bibliotheek Zevenaar. Cursussen klei en papier voor kinderen, leeftijd zes tot en met twaalf jaar.

 

Werkervaring

diverse andere met betrekking tot logopedie

In de praktijk ontwikkelde theorie
1985: Ontwikkeling van het senso-motorisch trainingsprogramma SMOSOA met visueel ondersteunend materiaal SOA-Kontrol (gereed 1992); niet gepubliceerd)

1994: Brochure ‘10 jaar vrijgevestigd’, in eigen beheer, betreffende werkzaamheden in praktijk naar aanleiding van 10 jarig bestaan praktijk.

Levensmotto
Alles in het leven is geleend

Vertaalwerkzaamheden
1991(sinds): Vertaling fragmenten uit ‘La Voix, volume I, II en III’ van Dr. F. Le Huche.

 

Kennisoverdracht

1991-1992: Stemmethode ‘Ontspannen met open ogen’ (‘Les jeux ouverts’) van Dr. F. Le Huche aan collega’s en stagiaires, werkzaam in de praktijk.

1995: Begeleiding van Bengaalse collega in de praktijk gedurende drie weken in het kader van ontwikkelingshulp.

Docente Post – HBO: Cursus ‘Ontspannen met open ogen’, adem - en stemmethode volgens F. Le Huche (30 studiepunten voor deelnemende cursist)
1995: Faculteit Gezondheidszorg afdeling Logopedie, Utrecht.

1997: Faculteit Gezondheidszorg afdeling Logopedie, Utrecht.
1998 Haarlem. Organisatie Stichting Strenatui
1998: Katholieke Hogeschool Brugge - Oostende, België, in het kader van het programma ‘NA VORMING STEM’
1999: Gendt. Organisatie Stichting Strenatui
1999: Wolvega. Organisatie Stichting Strenatui
2000-2001: Denekamp. Organisatie Stichting Strenatui
2001: Faculteit Gezondheidszorg afdeling Logopedie, Utrecht.
2005: Lent. Organisatie Stichting Strenatui
2006: Velp. Organisatie Stichting Strenatui, in voorbereiding

Gastcollege
2000: Gastcollege ‘Adem- en stemmethode’ volgens F. Le Huche voor vierde jaars logopediestudenten. Faculteit Gezondheidszorg afdeling Logopedie, Utrecht

Tolk tijdens Masterclass door F. Le Huche, k.n.o. – arts - foniater,1998: Gendt. Organisatie Stichting Strenatui

Lezing ‘Ontspannen met open ogen’, adem - en stemmethode volgens F. Le Huche
2000: Purmerend. Organisatie Stichting Strenatui
2000: Tolbert. Logopediedag Noord

 

Onderzoek

 

Externe invloeden op de praktijkvoering  
een vrijgevestigde Logopediepraktijk in een buitengebied
Een evaluatieonderzoek 1983-1998 
ISBN 90-804513-2-0

onderzoek interne invloeden met betrekking tot het aantal verrichtingen naar stoornis, de duur van de behandeling (publicatie 2005 op dit web)

het effect van een adem- en stemmethode op het medicijngebruik bij een persoon met een stemstoornis en CARA (publicatie 2005 op dit web)

 

Voorlichting/informatie

1999: Themaochtend ‘Spreken bij ouderen’ in een verzorgingshuis. Organisatie Stichting Strenatui

2000: Themamiddag ‘Communicatie met anderstaligen’. Organisatie Stichting Strenatui

2000: Workshop adem- en stemvorming volgens F. Le Huche voor leden van een popkoor. Bemmel. Organisatie Stichting Strenatui

 

Nevenactiviteit(en)

1980 tot heden: diverse creatieve technieken waaronder batikken, hout- en ets gravure, schilderen, papier, boekbinden.

1985: initiatiefnemer/medeoprichter speel-o-theek ''t Gentje', Gendt. 1985-1992: voorzitter.

1997: Oprichter Stichting ‘Strenatui’. Sinds 1997: Voorzitter Stichting ‘Strenatui’.

2003 september – 2004 januari: Voorbereidende opleiding kunstacademie Artez, Arnhem. Voor toelating tot opleiding afgewezen.

 

Publicaties

Syllabus
1995: Syllabus ‘Ontspannen met open ogen’, adem- en stemmethode volgens F. Le Huche, in eigen beheer.

Artikelen
Heijden, M.A.E. van der,
(1997). De stemmethode van Le Huche (I). Logopedie en Foniatrie, 69, 46- 54.  

Heijden, M.A.E. van der, (1998). De stemmethode van Le Huche (II). Logopedie en Foniatrie, 70, 22- 29.  
Heijden, M.A.E. van der, (1998). De stemmethode van Le Huche (III). Logopedie en Foniatrie, 70, 50 – 54  

 

Boeken

van elk boek is een exemplaar geschonken aan de Koninklijke Nederlandse Bibliotheek in Den Haag
Interview avec/met François Le Huche
(1998).
Stichting Strenatui, Gendt. ISBN 90-804513-1-2
Op zoek naar Tao.
Voettocht Narni-Assisi
(2000). Stichting Strenatui, Gendt. ISBN 90-804513-3-9
Communicatie met anderstaligen, een handreiking, (2000). Stichting Strenatui, Gendt. ISBN 90- 804513-4- 7

herziene publicatie nu op deze site, 2005

‘Het vogelhuisje’
drieluik (2004). Stichting Strenatui, Gendt. ISBN 90-804513-5-5
cd-rom

adem- en stemmethode Le Huche
basiscursus; ISBN 90-804513-6-3

 

Bestellingen Uitgaven Stichting Strenatui: E-mail: strenatui@maevdh.nl

 

 

copyright  maevdh                               het laatst bijgewerkt  09-09-2010 12:00
in 2010 draag ik de site op aan mijn kleinkinderen Karlijn Frederique Clemens en Syb

schrijf je reactie in het gastenboek

http://www.aa-nederland.nl/alanon.htm
aan de informatie op deze website wordt met zorg gewerkt. de informatie is niet bedoeld als vervanging van professioneel advies. het is niet de bedoeling aan de hand van de informatie zelf diagnoses te stellen. raadpleeg een arts of andere deskundige. de auteur kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige vorm van letsel of schade dan ook, voorkomend uit gebruik of misbruik van de informatie op deze website.